Duurzame inzetbaarheid van medewerkers met een beperking

Christine Westerholt, accountmanager MEE Veluwe

De nieuwe participatiewet, banenafspraak, quotum arbeid beperkten, heeft het u allemaal nog scherp als werkgever…?

Door de banenafspraak moet in de periode van 2015-2017 voor mensen met een arbeidsbeperking 5000 extra banen bijgekomen zijn. Worden de aantallen niet gehaald, dan volgt er een wettelijke quotumregeling voor bedrijven met meer dan 25 medewerkers.

Naar mijn idee een niet-duurzame en eenzijdige oplegging. Enkel het verplicht openstellen van vacatures om zo te voldoen aan een quotum, leidt niet tot een duurzaam succes. Juiste en transparante informatie over deze doelgroep, wie ze zijn, wat hun competenties zijn, training en specialistische inzet, dat leidt tot meer banen en duurzaam ondernemen.

Daarnaast is het van groot belang dat werkgevers/leidinggevenden ondersteuning krijgen bij het creëren van passende functies en het begeleiden op de werkvloer, alsmede zelf ondersteund worden als het gaat om het competent worden in de omgang met werknemers met een beperking. Dit alles vergroot het draagvlak binnen het bedrijf, het verkleint de kans op uitval én productieverlies.

MEE heeft jarenlange kennis en ervaring op het gebied van participatie van mensen met een kwetsbaarheid of beperking. Die ervaring koppelen we ook aan actuele vraagstukken binnen het werkgeverschap, waar we nog veel kansen zien om meedoen daadwerkelijk mogelijk te maken. Alleen met een quotum redden we het niet.

Bij deze nodig ik werkgevers uit om eens te sparren hoe we dit wel kunnen bereiken, we delen onze kennis graag!

Eens sparren?