Van transitie naar transformatie – Simone van Ruth

Simone van Ruth, Raad van Bestuur MEE Samen (MEE Samen ondersteunt MEE Veluwe en MEE IJsseloevers)

“De werkelijkheid is dat het nu pas begint”

“Op 1 januari 2015 is de transitie van de cliëntondersteuning voor mensen met een beperking een feit. Daarmee is de overgang gemarkeerd van de AWBZ naar de WMO. Niet langer het Rijk is verantwoordelijk, maar de gemeenten. In het verzorgingsgebied van MEE Veluwe en MEE IJsseloevers welgeteld 37. Met elk van deze gemeenten heeft MEE een inkoopcontract gesloten, om ook in 2015 kernpartner te zijn in de dienstverlening aan kwetsbare burgers. Deze contracten zijn, soms op de valreep, allemaal vóór de kritische datum 1 januari 2015 gesloten. Dat zou kunnen suggereren dat we nu klaar zijn, dat het eindpunt bereikt is.

De werkelijkheid is dat het nu pas begint. Immers, de transitie en het contract zijn eigenlijk maar administratieve handelingen. Veel wezenlijker is inhoud te geven aan de afspraken, om zo werkelijk bij te dragen aan datgene wat eigenlijk de bedoeling was: regie bij de cliënt, meedoen naar vermogen, betere en goedkopere ondersteuning, zonder schotten, met meer autonomie voor de professionals zodat zij in staat zijn nieuwe en creatieve oplossingen te bedenken. De professionals pakken deze uitdaging van harte op.

Mijn zorg is wel of zij in de nieuwe gemeentelijke structuren daadwerkelijk de ruimte krijgen om autonoom tot nieuwe oplossingen te komen. De eerste ervaringen zijn namelijk dat de bureaucratie in sommige gemeenten nog hoogtij viert, en dat de focus hier erg op de ‘oude WMO-verstrekkingen’ ligt. Onze gezamenlijke opdracht als uitvoeringspartijen is om scherp te blijven op ‘de bedoeling’. Draagt wat we afspreken en wat we doen daadwerkelijk bij aan regie bij de klant, meedoen naar vermogen en goedkopere ondersteuning op maat? Vanuit een universele behoefte aan structuur in deze hectische tijden, gaan discussies al snel over de structuur en vorm van het sociaal domein, en wordt dat een doel op zich in plaats van een middel. Ik pleit voor de focus op inhoud, op de klant en op de oorspronkelijke bedoeling. Alleen dan kan de transformatie daadwerkelijk slagen. Doet u mee?”

Oneliner: In the space between chaos and shape there was another chance (Jeannette Winterson)

Eens sparren?