Archief voor februari, 2016

“LVB-jongeren vallen te makkelijk buiten de boot” Gemeente Noordoostpolder heeft primeur!

17, feb, 2016

Raymond Schrijver, accountmanager MEE IJsseloevers

2 februari 2016: Pieter Hilhorst en Jos van der Lans trekken in hun reeks over de beloften van de decentralisaties aan de bel: kort gezegd, een specifieke groep jongeren tussen pakweg de 16 en 25 jaar past de nieuwe aanpak, waarbij generalisten tot individueel maatwerk moeten komen, niet. Volgens Hilhorst en Van der Lans gaat het “hier om jongeren die via het speciaal onderwijs hun route naar volwassenheid volgen. Maar je vindt ze niet alleen daar, ook in het vmbo vallen ze op door bijvoorbeeld overmatig schoolverzuim. Een beetje gemeente mag toch al gauw op een jaarlijkse toestroom van een kleine honderd jongeren uit deze categorie rekenen”. Ze constateren dan nieuw aangetreden professionele troepen in het sociale domein de grootst mogelijke moeite hebben om op deze categorie greep te krijgen, hetgeen versterkt wordt door het overschrijven van de leeftijdsgrens van 18 jaar en daarmee het moeten verhuizen van de ene koker naar de andere koker.

In hun artikel pleiten ze dat deze, verre van geringe, groep jongeren een risicogroep vormt die eigenlijk gebaat is bij ‘een vinger aan de pols’. Een soort levenscoach, die tegelijkertijd aanspreekpunt en vertrouwenspersoon is, maar ook tijdig kan opschalen naar professionele ondersteuning als de boel ontspoort. Want “niet zelden zijn ze licht verstandelijk beperkt, slagen hun ouders er niet in om eenduidig richting te geven en hebben ze moeite om overeind te blijven.” Het zou kunnen voorkomen dat deze jongeren gaan zwerven, drugs of drank gaan gebruiken, verwikkeld raken in het criminele circuit of op een andere manier verwijderd raken van stabiele en gezonde sociale netwerken. Maar, om de lat nog een tandje hoger te leggen, zou het moeten gaan om een concept waarin problemen niet direct opgelost worden door professionals, maar door een samenspel tussen informele en formele krachten.

Terecht besluit het artikel met de vraag: welke gemeente neemt het initiatief?

En zie hier de primeur. De gemeente Noordoostpolder heeft als eerste gemeente ingestemd met de inzet van een MEE Levenscoach voor mensen die, als gevolg van bijvoorbeeld een licht verstandelijke beperking of autisme, levensbreed en levenslang behoefte hebben aan en baat hebben bij ondersteuning. Een coach die structureel op essentiële kruispunten aanwezig is. Want uit onderzoek blijkt dat uitval zelden gerelateerd is aan bijvoorbeeld school of werk.

De MEE Levenscoach denkt samen met de betrokkene(n) na over de toekomst. Hierdoor komt er zicht op de gevolgen van de beperking op de jongere of het gezin en er komt zicht op een passend aanbod van behandeling of ontwikkeling. Door op structurele momenten, levensdomein doorbrekend en laagdrempelig in gesprek te gaan, voorkom je langdurige afhankelijkheid van voorzieningen op het moment dat preventieve inzet nog mogelijk is. Het direct mobiliseren van het informele netwerk om iemand heen, als onderdeel van de werkwijze, zorgt daarnaast voor een duurzame borging op lange termijn. Waarbij de professional alleen op die momenten ingezet wordt, waar dat nodig is. Een voorbeeld pur sang van het resultaat van flexibel kunnen op- en afschalen, dé transformatieopdracht.

Eindelijk een gemeente die daadwerkelijk de mogelijkheid biedt, handen en voeten te geven aan een visie die vaak door iedereen wordt omarmt, maar zelden in de praktijk wordt uitgevoerd. Wie volgt?

Vrijwilligerswerk mogelijk maken – Tini Doorenweerd

08, feb, 2016

Tini Doorenweerd, projectmedewerker team Training & Consultancy MEE IJsseloevers/MEE Veluwe

Het is een koude winterse dag en ik zit in de trein naar Almere. Op weg naar het projectteam dat zich bezighoudt met “Talenten samen benutten”. Ik heb er zin in! Na een wat moeizame start in de zomer – het werven van deelnemers stagneerde door de vakantieperiode – hebben we er allemaal plezier in om 10 mensen met een beperking te ondersteunen bij het zoeken en vinden van vrijwilligerswerk.

Hoe werkt dat in de praktijk
Samen met kenniscentrum Movisie ontwikkelde MEE IJsseloevers een training waardoor mensen met een beperking meer inzicht krijgen in de eigen capaciteiten en mogelijkheden als vrijwilliger. Dat is een eerste stap. Maar daarmee is er nog geen vrijwilligersbaan. De tweede stap is vrijwilligersorganisaties ontvankelijk maken voor een vrijwilliger met een beperking. We hebben hiervoor in Almere zo’n 15 vrijwilligersorganisaties uitgenodigd voor een themagericht vrijwilligerswerkcafé. Ondanks dat er nog veel vragen zijn, meldden drie organisaties zich aan. Zij willen een plek bieden. Anderen zoeken eerst naar meer kennis en deskundigheid. Ze voelen zich onzeker in de ondersteuning op de werkvloer of hebben een bepaald beeld van mensen met een beperking. Daarom organiseren we in februari een training voor hen en na een match met een deelnemer ondersteunen we nog een tijdje op de werkvloer.

Wie zijn we?
Naast Movisie en MEE IJsseloevers werken de Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere en zorgaanbieder Interaktcontour mee aan dit project. Dat maakt het ook zo leuk vind ik; samenwerken met andere organisaties! Naast Almere is er ook eenzelfde project in Deventer en in Noord-Holland bij Heliomare.

Terug naar mijn reis. Door kleurrijk Almere loop ik naar de vergaderlocatie. Daar tref ik enthousiaste trainers aan. De eerste deelnemers hebben de training afgesloten en geëvalueerd.
Ze zijn heel positief over de inhoud en over de attitude en kennis van de trainers. We genieten samen van het moment. Op naar het matchen! We weten dat hierbij ook wel wat hobbels te nemen zijn. Er zijn onverwachte problemen met de gezondheid van deelnemers, maar we blijven positief en verdelen de taken.

In de trein richting Zwolle, laat ik mijn gedachten gaan over dit project. De komende tijd zal ik mail voorbij zien komen over de matches en over de start van een tweede groep deelnemers. Er is veel vraag naar meer vrijwilligers en bij veel mensen met een beperking is er een wens om vrijwilligerswerk te doen. Vrijwilligersorganisaties denken misschien niet direct aan een vrijwilliger met een beperking en de omgeving van mensen met een beperking zijn niet altijd stimulerend aanwezig. Kansen en uitdagingen om vraag en aanbod bij elkaar te brengen wat mij betreft. Talenten samen benutten. Buiten stormt het en razen de wolken voorbij. Bij mij schijnt het zonnetje.

Meer weten over Talenten samen Benutten? Neem contact op met Tini Doorenweerd, T 088 633 0633 projectmedewerker team Training & Consultancy,  MEE IJsseloevers/MEE Veluwe.