“LVB-jongeren vallen te makkelijk buiten de boot” Gemeente Noordoostpolder heeft primeur!

Raymond Schrijver, accountmanager MEE IJsseloevers

2 februari 2016: Pieter Hilhorst en Jos van der Lans trekken in hun reeks over de beloften van de decentralisaties aan de bel: kort gezegd, een specifieke groep jongeren tussen pakweg de 16 en 25 jaar past de nieuwe aanpak, waarbij generalisten tot individueel maatwerk moeten komen, niet. Volgens Hilhorst en Van der Lans gaat het “hier om jongeren die via het speciaal onderwijs hun route naar volwassenheid volgen. Maar je vindt ze niet alleen daar, ook in het vmbo vallen ze op door bijvoorbeeld overmatig schoolverzuim. Een beetje gemeente mag toch al gauw op een jaarlijkse toestroom van een kleine honderd jongeren uit deze categorie rekenen”. Ze constateren dan nieuw aangetreden professionele troepen in het sociale domein de grootst mogelijke moeite hebben om op deze categorie greep te krijgen, hetgeen versterkt wordt door het overschrijven van de leeftijdsgrens van 18 jaar en daarmee het moeten verhuizen van de ene koker naar de andere koker.

In hun artikel pleiten ze dat deze, verre van geringe, groep jongeren een risicogroep vormt die eigenlijk gebaat is bij ‘een vinger aan de pols’. Een soort levenscoach, die tegelijkertijd aanspreekpunt en vertrouwenspersoon is, maar ook tijdig kan opschalen naar professionele ondersteuning als de boel ontspoort. Want “niet zelden zijn ze licht verstandelijk beperkt, slagen hun ouders er niet in om eenduidig richting te geven en hebben ze moeite om overeind te blijven.” Het zou kunnen voorkomen dat deze jongeren gaan zwerven, drugs of drank gaan gebruiken, verwikkeld raken in het criminele circuit of op een andere manier verwijderd raken van stabiele en gezonde sociale netwerken. Maar, om de lat nog een tandje hoger te leggen, zou het moeten gaan om een concept waarin problemen niet direct opgelost worden door professionals, maar door een samenspel tussen informele en formele krachten.

Terecht besluit het artikel met de vraag: welke gemeente neemt het initiatief?

En zie hier de primeur. De gemeente Noordoostpolder heeft als eerste gemeente ingestemd met de inzet van een MEE Levenscoach voor mensen die, als gevolg van bijvoorbeeld een licht verstandelijke beperking of autisme, levensbreed en levenslang behoefte hebben aan en baat hebben bij ondersteuning. Een coach die structureel op essentiële kruispunten aanwezig is. Want uit onderzoek blijkt dat uitval zelden gerelateerd is aan bijvoorbeeld school of werk.

De MEE Levenscoach denkt samen met de betrokkene(n) na over de toekomst. Hierdoor komt er zicht op de gevolgen van de beperking op de jongere of het gezin en er komt zicht op een passend aanbod van behandeling of ontwikkeling. Door op structurele momenten, levensdomein doorbrekend en laagdrempelig in gesprek te gaan, voorkom je langdurige afhankelijkheid van voorzieningen op het moment dat preventieve inzet nog mogelijk is. Het direct mobiliseren van het informele netwerk om iemand heen, als onderdeel van de werkwijze, zorgt daarnaast voor een duurzame borging op lange termijn. Waarbij de professional alleen op die momenten ingezet wordt, waar dat nodig is. Een voorbeeld pur sang van het resultaat van flexibel kunnen op- en afschalen, dé transformatieopdracht.

Eindelijk een gemeente die daadwerkelijk de mogelijkheid biedt, handen en voeten te geven aan een visie die vaak door iedereen wordt omarmt, maar zelden in de praktijk wordt uitgevoerd. Wie volgt?

1 reactie

reageer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Eens sparren?