Aan tafel bij prinses Laurentien om OV voor mensen met een beperking te verbeteren

Vanwege mijn lichamelijke beperking ben ik volledig afhankelijk van een rolstoel. Ik kan hierdoor geen auto besturen. De afgelopen jaren heb ik dan ook zelf ervaren hoe belangrijk het is om zelfstandig te kunnen reizen. Om deze reden ben ik erg gemotiveerd om het gesprek aan te gaan om het Openbaar Vervoer (OV) voor mensen met een beperking nog beter en toegankelijker kunnen maken.

Op 3 juli reisde ik voor MEE naar Den Haag om bij prinses Laurentien te praten over het verbeteren van het OV voor mensen met een beperking. Ook OV-bedrijven en landelijke en regionale overheden schoven aan tafel aan voor een gezamenlijke aanpak. Dat het OV voor mensen met een beperking beter kan bleek uit de rectificatie van het VN-verdrag voor mensen met een beperking. Aanleiding dus voor dit ‘kwetsbaar- vervoer-diner’.

Enquêtes
Het was een mooie inspirerende avond waarin alle betrokkenen gezamenlijk tot de conclusie zijn gekomen dat er nog een behoorlijk aantal punten verbeterd moeten worden als we willen dat er meer mensen met een handicap met het OV kunnen gaan reizen. Om de verbeterpunten in kaart te brengen lanceerde MEE onlangs een enquête voor mensen met een beperking een enquête voor zorgprofessionals. Het invullen of delen van deze enquêtes in uw netwerk stel ik erg op prijs. Dit kan nog tot 15 september a.s.

Richtlijnen voor OV-bedrijven
Ons gezamenlijke doel is om richtlijnen op te stellen voor OV-bedrijven, zodat het voor mensen met een beperking ook mogelijk wordt om met het OV te reizen Het ministerie van VWS heeft al aangegeven dat zij openstaan voor deze feedback en ze zijn bereid om hier richting de OV-bedrijven iets mee te doen. Over een aantal weken zullen de mensen die op 3 juli bij elkaar waren weer bij elkaar komen om te kijken hoe wij gezamenlijk aan de slag gaan met de uitkomsten van de enquêtes. We willen op praktisch niveau en in de uitvoering echt dingen veranderen die de toegankelijkheid in het OV voor mensen met een beperking ten goede komen.

Patrick Schmidt
MEE Team Training & consultancy

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Eens sparren?