200 miljoen voor steunpakket welzijn en gezonde leefstijl

De coronacrisis is van grote impact op het sociaal en mentaal welzijn van mensen in alle lagen van de bevolking. Dat geldt in het bijzonder voor mensen die al kwetsbaar waren, zoals kwetsbare jongeren en eenzame, geïsoleerde ouderen, volwassenen met psychische problematiek, mensen met een licht verstandelijke beperking en mensen zonder dak boven hun hoofd. En de crisis raakt ook aan het welzijn en de leefstijl van iedereen, jong en oud, die nu langere tijd in een isolement leeft.

Een gezonde leefstijl en intensivering van de aanpak ten behoeve van het sociaal en mentaal welzijn van verschillende groepen is in deze coronaperiode dan ook meer dan ooit noodzakelijk. Daarom stelt het kabinet € 200 miljoen beschikbaar als steunpakket voor maatregelen om het sociale en mentale welzijn en de leefstijl te verbeteren.

Door de coronacrisis is de leefstijl van mensen veranderd: er wordt o.a. minder bewogen en er is meer sprake van overgewicht. Dit leidt tot extra gezondheidsrisico’s. Het kabinet wil daarom samen met gemeenten maatregelen treffen om de directe effecten van het sociaal en mentaal welbevinden van kwetsbare groepen en de negatieve gezondheidseffecten van de noodzakelijke coronamaatregelen zoveel in goede banen te leiden en verdere schade te voorkomen (bron: VNG).

In de kamerbrief worden drie ‘actielijnen’ genoemd:

  1. Intensivering initiatieven welzijn voor de jeugd;
  2. Intensivering initiatieven welzijn kwetsbare groepen;
  3. Intensivering initiatieven gezonde leefstijl.

MEE kan gemeenten hierin op verschillende manieren ondersteunen. Met bijvoorbeeld (weerbaarheids)trainingen voor de jeugd, extra begeleiding en ondersteuning van mensen die psychisch kwetsbaar zijn of een beperking hebben en een gezonde leefstijl bevorderen.

Eens sparren hoe we dit samen op kunnen pakken en zo meer mogelijk kunnen maken? Neem contact  op met een van onze projectleiders.

 

Contact