Extra ondersteuning voor leerlingen met twee jaar verlengd

Elk kind moet goed leren lezen, schrijven en rekenen. Om die basis voor alle kinderen steviger te maken, wordt het Nationaal Programma Onderwijs met twee jaar verlengd. Dat maakte Onderwijsminister Wiersma eind februari bekend. Er zijn geen extra middelen beschikbaar voor dit programma; er is alleen meer tijd om die middelen in te zetten. Vanwege het lerarentekort blijken scholen echter moeite te hebben om dit ‘coronageld’ te besteden.

MEE kan hierbij helpen. Niet alleen bieden wij passende ondersteuning, hulp, coaching en trainingen aan leerlingen, ook hebben wij mensen met specialistische kennis en expertise in huis om de kinderen of jongeren in deze trajecten te ondersteunen. Hierdoor krijgen kwetsbare kinderen de ondersteuning die zij nodig hebben om mee te kunnen doen in het onderwijs. Lees hieronder wat we concreet kunnen betekenen.

MEEdoen in het onderwijs

Samen met leerkrachten en/of pedagogisch medewerkers en ouders werken we aan de ontwikkeling van het kind. Het doel is dat ieder kind kan meedoen en met plezier naar school kan gaan. MEEdoen is geschikt voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand, problemen met zelfredzaamheid, achterstand in sociaal emotionele ontwikkeling, probleemgedrag of met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Lees meer >

Schoolmaatschappelijk werk

Een schoolmaatschappelijk werker kent de uitdagingen en leefwereld van kwetsbare leerlingen. Hij/zij is laagdrempelig aanwezig op school, vervult een brugfunctie tussen onderwijs, gezin en hulpverlening/zorg en kan direct ondersteunen bij het vlot trekken van een stagnerende ontwikkeling van een leerling. Lees meer >

Mentale ondersteuning jeugd

MEE biedt verschillende activiteiten aan kwetsbare jongeren, bijvoorbeeld het beter leren kennen van en omgaan met social media, geld, grensoverschrijdend gedrag, seksualiteit en relaties. Bij sociale vaardigheidstraining leren jongeren o.a. hun gevoelens uiten, voor zichzelf opkomen, zelfvertrouwen opbouwen en begrip en respect voor de grenzen van anderen. Bekijk onze trainingen hier >

Toekomstcoach

Het is voor kwetsbare jongeren niet makkelijk om de stap van school naar werk succesvol te maken. De toekomstcoach ondersteunt jongeren die vast dreigen te lopen, biedt de jongeren een vertrouwde basis om op terug te vallen en is de verbindende schakel tussen alle betrokken partijen. Deze levensbrede aanpak werkt! Lees meer > 

Contact