Het Kabinet gaat meer focussen op sporten voor mensen met een beperking

Conny Helder, Minister Langdurige Zorg en Sport, heeft op 14 maart 2022 gereageerd op de notitie ‘Sport en bewegen voor mensen met een beperking vanzelfsprekend in 2030!’. Haar voorganger, Hugo de Jonge, ontving deze in juni 2021 uit handen van de Tweede Kamerleden Van Nispen (SP), Westerveld (Groen Links) en Van der Laan (D66). Om de notitie tot stand te laten komen hebben deze verschillende partijen de handen ineengeslagen. “Iedereen die wil sporten moet ook kunnen sporten en bewegen.” aldus de Minister.

Beperkingen omzetten naar mogelijkheden

In Nederland leven er 1,7 miljoen mensen met een motorische, auditieve, visuele of verstandelijke beperking. Van deze mensen doet maar een derde aan sport. En dat is niet altijd hun eigen keuze. Vaak ervaart deze doelgroep drempels om te gaan sporten en bewegen, doordat de maatschappij hier nog niet goed op is ingericht. Iedereen zou in staat moeten zijn om eigen keuzes te kunnen maken, ook op het gebied van sport. Sporten en bewegen kunnen bijdragen aan een gezonder en gelukkiger leven, wat voor iedereen toegankelijk zou moeten zijn. De ingediende notitie laat zien dat dit voor mensen met een beperking nog niet vanzelfsprekend is. Er wordt al wel veel ondernomen op dit gebied, maar er is meer nodig om tot gelijkwaardigheid te komen.

Sporten moet voor iedereen toegankelijk zijn

In haar schriftelijke reactie op de notitie onderstreept minister Helder het belang van toegankelijkheid van sport en bewegen voor iedereen. Niet alleen voor mensen met een beperking, maar óók voor andere groepen in Nederland. De afgelopen jaren heeft het Kabinet al hard gewerkt aan een inclusief sport- en beweegbeleid. Minister Helder wil hier mee doorgaan en nog verder inzetten op kansengelijkheid in sport.

Reactie MEE NL op de notitie

We vinden het super dat alle initiatieven en projecten rondom het sportthema worden opgemerkt en gewaardeerd. Zo wordt MEE verschillende keren genoemd in de brief van de minister. Voorbeelden van deze initiatieven vanuit MEE zijn SportMEEIedereen doet MEE en Mee op Weg. Yvon van Houdt, Directeur van MEE NL, benadrukt daarnaast het belang van individueel maatwerk, persoonlijke begeleiding, (lokale) samenwerkingen en structurele financiering. Dit laatste punt zou de minister wat haar betreft nog wat sterker voor het voetlicht kunnen brengen: “Om de benodigde begeleiding en samenwerkingen, door onder andere sportclubs, maatschappelijke organisaties en overheid, op te zetten is geld nodig. Niet uit tijdelijke middelen zoals het Sportakkoord, maar op structurele basis. Zodat mensen met een beperking ook in de toekomst lekker kunnen blijven sporten en bewegen.”

Download hier de notitie ‘Sport en bewegen
Download hier de Kamerbrief van Minister Helder

Contact