Informatie- en adviespunt Voorthuizen weer geopend

Ouderen met een vraag kunnen vanaf nu weer iedere maandag tussen 10.30 en 12.00 uur binnenlopen bij het informatie- en adviespunt voor ouderen in Zorgcentrum Nieuw Avondrust in Voorthuizen. Gratis en zonder doorverwijzing.

Onafhankelijk Ouderenadviseur Judith Hoogeveen luistert naar de vraag, denkt mee en geeft informatie & advies. Ze kan ook iemand bijstaan in een gesprek met een gemeente of een zorgorganisatie, bij een onderzoek of een aanvraag voor een voorziening of zorg.

Bezoek volgens de richtlijnen van het RIVM
Ouderen die woonachtig zijn in Voorthuizen, kunnen vanaf nu weer iedere maandag tussen 10.30 en 12.00 uur terecht bij het informatie- en adviespunt in Zorgcentrum Nieuw Avondrust, Van den Berglaan 30 in Voorthuizen. Het is vanzelfsprekend dat we werken volgens de richtlijnen van het RIVM:

  • 1,5 meter afstand.
  • desinfecteren handen bij binnenkomst en vertrek.
  • niesen/hoesten in de binnenkant van de elleboog.
  • bij hoesten, neusverkoudheid, koorts of benauwdheidsklachten wordt geen bezoek gebracht aan het informatie- en adviespunt.
  • als één iemand binnen het huishouden koorts of benauwdheidsklachten heeft wordt geen bezoek gebracht aan het informatie- en adviespunt.

Vragen?
Voor vragen kan telefonisch contact opgenomen worden met ouderenadviseur Judith Hoogeveen via telefoonnummer 06 – 30 99 90 46.

Contact