Marcel helpt inwoners graag een stapje verder

Onafhankelijke cliëntondersteuner Marcel Naus aan het woord over zijn werk

Wie ben jij en wat is je achtergrond?
Ik ben Marcel Naus en ik werk als onafhankelijk cliëntondersteuner in Wageningen! Ik heb kort psychologie gestudeerd maar kwam erachter dat ik een doener ben. Daarom heb ik gekozen voor een praktische opleiding namelijk algemeen maatschappelijk werk. Ik heb gewerkt in de psychiatrie, de jeugdopvang een tbs-kliniek en als algemeen maatschappelijk werker. Ik werk 15 jaar bij MEE en werk daar nu als onafhankelijk cliëntondersteuner.

Wat doet een onafhankelijk cliëntondersteuner?
Mensen een stap verder helpen. Soms zijn er meerdere stappen nodig. Soms ben je met één stapje klaar bijvoorbeeld door informatie en advies te geven. Als mensen zorg nodig hebben dan ben je vaak langer bezig om dit te helpen regelen. In Wageningen zijn er twee onafhankelijk cliëntondersteuners werkzaam. Mijn collega Fabiënne du Pre en ik.

Wie kunnen er bij jullie terecht met vragen?
Alle inwoners die in een kwetsbare positie zitten. Dat zijn ook inwoners die geen aantoonbare handicap of ziekte hebben. Dus ook als het niet zo lekker loopt in je leven, kan je gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning. We ondersteunen inwoners voor een korte periode. Als iemand langer hulp nodig heeft, dan verwijzen we vaak door naar een andere organisatie.

Welke vragen krijg je het meest?
De meeste inwoners hebben vragen over wonen met begeleiding. Je zorgt er dan voor dat er de juiste begeleiding komt bij het wonen. Verder begeleiden we inwoners bij gesprekken met instanties buiten Wageningen. Door bijvoorbeeld mee te gaan naar het UWV voor de aanvraag van een uitkering of aangepast werk. Of we helpen bij de aanvraag van een Wlz indicatie (Wel Langdurige Zorg). Dat is een indicatie om bijvoorbeeld in een instelling te kunnen wonen.

Kan je een voorbeeld noemen waarin je echt van toegevoegde waarde was?
Iemand heeft een gesprek bij het UWV over begeleiding bij het werk. Daar spelen de volgende vragen: Hoe kom je bij het UWV? Waar moet je zijn? Welke antwoorden moet je geven op vragen van een arbeidsdeskundige? Soms bereiden we zo’n gesprek dan samen voor. Of door gewoon bij het gesprek aanwezig te zijn, dat kan al heel waardevol zijn. Iemand staat er niet alleen voor. Je helpt dan om de vertaalslag te maken. Als een arbeidsdeskundige bijvoorbeeld te moeilijke woorden gebruikt, vraag je om uitleg in aanwezigheid van de inwoner.

Hoe ziet je dag eruit?
Ik leg per dag 2 á 3 huisbezoeken af bij inwoners. Ik ga ook mee naar afspraken bij instanties. Verder besteed ik tijd aan administratieve zaken. Soms moet er een fonds worden aangevraagd voor een voorziening. Of een aanvraag voor een indicatie worden gedaan. Hiervoor moet je veel informatie aanleveren. Ik heb ook regelmatig overleg met allerlei partijen en organisaties zoals bijvoorbeeld het Startpunt, de Woningstichting, scholen, politie en WMO en jeugdconsulenten.

Merk je weleens dat iemand er tegenaan hikt om contact op te nemen?
Dat komt wel voor ja. Meestal is dat uit schaamte. Of men weet niet waar en hoe ze een vraag kunnen stellen. Wat wij hieraan doen om dit weg te nemen? In de eerste instantie natuurlijk begrip tonen. We geven aan dat we vrijwillige hulpverlening zijn: ‘U moet niks’’. Sommige mensen willen alleen (onafhankelijke) informatie & advies. Wat belangrijk is, is dat we altijd zoeken naar de motivatie van de inwoner om iets aan zijn vraag of probleem te doen. Dan heeft het ook kans van slagen. Wij attenderen mensen er wel op wat de risico’s zijn als ze toch besluiten geen hulp te nemen of (ons) advies niet opvolgen.

Zijn er kosten aan verbonden?
Er zijn geen kosten aan verbonden.

Contact met een onafhankelijk cliëntondersteuner?
MEE Veluwe via 055 526 9200 of  mailto:info@meeveluwe.nl

 

Contact