Meld jouw gemeente aan als koploper clientondersteuning

Wil jij in jouw gemeente samen met inwoners en professionals werk maken van de invulling van onafhankelijke cliëntondersteuning? Je kunt jouw gemeente of regio uiterlijk 7 februari 2021 bij Movisie aanmelden als één van de nieuwe koplopers! Klik hier om jouw gemeente aan te melden >

Koplopertraject Cliëntondersteuning

Onafhankelijke cliëntondersteuning is van belang voor de juiste toegang tot zorg en ondersteuning. Het helpt mensen om hun ondersteuningsbehoeften helder te krijgen en de juiste hulp te vinden. In 2017 startten de VNG, Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein, met ondersteuning van kennisinstituut Movisie, het Koplopertraject Cliëntondersteuning om de ontwikkeling van cliëntondersteuning een impuls te geven. Gedurende de eerste drie jaar hebben 92 koplopergemeenten het voortouw genomen om aandacht te vragen voor het ontwikkelen van goede, zichtbare cliëntondersteuning. In deze laatste wervingsronde is er opnieuw ruimte voor koplopergemeenten of -regio’s die willen inzetten op het versterken van cliëntondersteuning. Koplopergemeenten gaan gedurende twee jaar aan de slag om cliëntondersteuning voor inwoners beter bekend, vindbaar en beschikbaar te maken. Dit wordt door het ministerie van VWS financieel ondersteund.

Waarom deelnemen?

Als koploper kies je zelf de gewenste ontwikkelrichting, thema’s en eventueel de doelgroepen die jij in jouw gemeente beter wil bedienen. Koplopers ontplooien activiteiten om in hun regio het belang van de functie uit te dragen en de geleerde lessen te delen, de zogenaamde ambassadeursfunctie. Gedurende het koplopertraject worden door Movisie goede voorbeelden gesignaleerd, beschreven en verspreid, zodat je als gemeente ook kunt leren van andere gemeenten.

Het Koplopertraject Cliëntondersteuning faciliteert en stimuleert de kennisontwikkeling en -uitwisseling tussen gemeenten, aanbieders en inwoners. Je kunt je ook als regio aanmelden. In dat geval pak je de doorontwikkeling van cliëntondersteuning samen met regiogemeenten op.

Bron: Movisie

Contact