Minister onder indruk effect gespecialiseerde cliëntondersteuning

Ruim 450 mensen met een beperking en hun naasten kregen de afgelopen twee jaar in vijf pilots gespecialiseerde cliëntondersteuning. Op dinsdag 5 april blikte minister van Langdurige Zorg en Sport, Conny Helder met een aantal van hen terug op de ondersteuning die zij hebben ontvangen. Dat deze van onschatbare waarde is, werd al snel duidelijk.

Volwaardig leven
In Nederland krijgen 130.000 mensen met een beperking elke dag intensieve zorg. Deze kwetsbare mensen en hun naasten moeten kunnen rekenen op goed geregelde zorg en ondersteuning. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is daarom in 2018 het programma Volwaardig leven gestart om de gehandicaptenzorg en complexe zorg meer passend te maken en beter voor te bereiden op de toekomst.

5 Pilots gespecialiseerde cliëntondersteuning
Onderdeel van het programma Volwaardig Leven zijn vijf pilots gespecialiseerde cliëntondersteuning:

  • Copiloten voor mensen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB);
  • Levensloopbegeleiding voor mensen met grote problemen als gevolg van autisme;
  • Casemanager Hersenletsel voor mensen met grote problemen als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel;
  • Netwerkgids voor mensen met grote problemen als gevolg van een verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblematiek;
  • Bondgenoot voor mensen met beperkingen waarvan naasten grote problemen ervaren bij het vinden of regelen van zorg.

Het doel van de pilots is het onderzoeken van de meerwaarde van de gespecialiseerde cliëntondersteuning en hoe deze optimaal ingezet kan worden.

Gezamenlijke pilot ’s Heeren Loo en MEE

MEE en ’s Heeren Loo voeren samen de pilot Netwerkgids uit. De Netwerkgids is er voor mensen met een (lichte) verstandelijke beperking gecombineerd met (ernstige) gedragsproblemen en hun naasten, die moeite hebben met het vinden van passende zorg. De netwerkgids kan intensievere en langdurigere ondersteuning bieden dan een reguliere cliëntondersteuner. De netwerkgids gaat in gesprek met zorgaanbieders en zoekt oplossingen voor knelpunten in zorg- en dienstverlening.

Meerwaarde gespecialiseerde cliëntondersteuning aangetoond

Uit het rapport van onafhankelijk onderzoeksbureau DSP uit 2021 blijkt dat de inzet van gespecialiseerde cliëntondersteuning leidt tot een gevoel van steun voor alle betrokkenen en tot betere communicatie tussen zorgaanbieders, instanties, cliënten en naasten. Ook zorgt het inzetten van een gespecialiseerde cliëntondersteuner voor het sneller vinden van passende zorg, minder verhuizingen, uitplaatsingen en voor het voorkomen van nieuwe crisissituaties of escalaties. Dit leidt weer tot lagere zorgkosten.

Beter toepassen van kennis in een complexe situatie

Om rechtstreeks van betrokkenen te horen wat hun ervaringen zijn met gespecialiseerde cliëntondersteuning, ging minister Helder op 5 april 2022 in gesprek met een aantal pilotdeelnemers en hun ondersteuners. Na afloop vertelt ze onder de indruk te zijn van de gesprekken: “Ik heb gehoord hoe waardevol deze ondersteuning is voor de mensen met beperkingen en hun naasten. Het is fijn dat er zo’n netwerk is, want zo win je aan kwaliteit met elkaar. Zeker als het gaat om het beter toepassen van kennis over de beperking en de complexe situatie. Daarin is deze vorm van ondersteuning een hele belangrijke schakel”.

Sander Olsthoorn, programmamanager Cliëntondersteuning bij MEE NL: “De gesprekken met de pilotdeelnemers bevestigen nogmaals dat gespecialiseerde cliëntondersteuning een enorme meerwaarde biedt voor mensen met een complexe zorgvraag. Daarmee leidt de invoering van deze vorm van cliëntondersteuning niet alleen tot een beter welzijn van deze personen en hun naasten, maar ook tot beperking van de kosten die met complexe zorgvragen gepaard gaan. Hoog tijd dus voor een structurele inbedding!”

Lees in het gesprekverslag de verhalen van de deelnemers.

Lees ook

MEE NL position paper Gespecialiseerde cliëntondersteuning

Inzet netwerkgids zorgt voor passende zorg én meer rust bij naasten

Contact