Mooie stap: wetsvoorstel domein-overstijgende samenwerking

MEE heeft positief gereageerd op een wetsvoorstel voor domein-overstijgende samenwerking binnen de verschillende zorgwetten. Het is een noodzakelijke stap om de toegang tot passende zorg en ondersteuning te verbeteren. Ook hebben we een aantal belangrijke verbeterpunten en aanscherpingen aangedragen. Zo zien we een belangrijke functie weggelegd voor de rol van de domein-overstijgende onafhankelijke cliëntondersteuning. Lees hieronder de achtergrond én onze reactie. 

Het Kabinet werkt aan een wet voor domein-overstijgende samenwerking binnen de Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning en Zorgverzekeringswet. De bedoeling is dat hiermee de samenwerking tussen de inkopende partijen vanuit de verschillende zorgwetten gestimuleerd wordt, doordat er voor zorgkantoren financiële ruimte komt om afspraken over de zorgdomeinen heen te maken.

Met dit wetsvoorstel wordt het mogelijk gemaakt dat zorgkantoren mee-investeren in domein-overstijgende samenwerkingsverbanden. Zo kunnen zij bijdragen aan de gezamenlijke initiatieven, waarvan ook zij de vruchten plukken. Ook stimuleert dit zorgkantoren om preventieve maatregelen te monitoren en evalueren.

Het Kabinet heeft dit wetsvoorstel via internetconsultatie voorgelegd. Dit betekent dat burgers, bedrijven en maatschappelijk organisaties kunnen reageren en hun ideeën kunnen inbrengen. MEE NL heeft hiervan gebruikgemaakt een reactie ingediend.

Reactie MEE NL

Lees hier onze reactie, die we hebben ingediend.

Contact