No-riskpolis voor álle jongeren met een chronische aandoening

Jongerenpanel ZéP en Emma at Work overhandigen petitie aan de Tweede Kamer

Geef alle jongeren met een chronische aandoening een kans op de arbeidsmarkt met de no-riskpolis! Met die boodschap overhandigden het Jongerenpanel Zorg én Perspectief en Emma at Work op 22 januari onder grote belangstelling een petitie aan de Kamerleden van de Tweede Kamercommissie SZW.

Tussen wal en schip
Samen met IederIn, MEE NL, CCZW, Bart de Graaff Foundation en de Edwin van der Sar Foundation vroegen het Jongerenpanel ZéP en Emma at Work in de Tweede Kamer aandacht voor een grote groep jongeren met een chronische aandoening die tussen wal en schip valt. Het grootste deel van de jongeren met een chronische aandoening valt niet onder de banenafspraak. Deze jongeren met name met grillige ziektebeelden zoals reuma, MS en de ziekte van Crohn, hebben geen enkel vangnet. Met als gevolg dat deze jongeren buiten de banenafspraak niet aan de bak komen, geen werk op niveau vinden of hun baan verliezen.

Pilot no-riskpolis
Bente, voorzitter van het Jongerenpanel ZéP: “Wij vinden dat dit anders moet. Niet alleen omdat werk veel plezier geeft, maar ook omdat de arbeidsmarkt met maatschappelijke uitdagingen zoals de energietransitie of vergrijzing jongeren hard nodig heeft!” Met meerdere partijen in het veld roepen het Jongerenpanel en Emma at Work daarom op tot het starten van een pilot om de no-riskpolis ook voor jongeren buiten de banenafspraak mogelijk te maken oftewel een no-riskpolis voor álle jongeren met een chronische aandoening.

Lees hier de petitie
Lees meer over ons standpunt over de no-riskpolis in onze Position Paper

Contact