Nooit meer helemaal de oude

“Revalidatie na corona zwaarder dan gedacht: ‘We zien steeds meer patiënten met de symptomen van een herseninfarct’“, kopte Dagblad van het Noorden met een foto van een coronapatiënt die de IC verlaat. Veel ex-coronapatiënten lijken alledaagse dingen niet meer te kunnen. Een herkenbaar pad na weken van coma. Vermoeidheid, overprikkeling, stoornissen in taal, spraak en begrijpen, vertraagde informatieverwerking, gedragsveranderingen, emotionele en seksuele ontremming. Dergelijke voorbeelden van ‘restverschijnselen’ van hersenschade zijn volgens de Hersenstichting blijvend bij 25-30% van de mensen die spontaan uit coma ontwaken (Bron: Hersenstiching.nl).

Symptomen van hersenletsel

Dit ‘nooit meer helemaal de oude’ is ook een veel gehoorde klacht na een sport- of verkeersongeluk, val van een trap, klap tegen het hoofd, herseninfarct, tumor of bijvoorbeeld hartstilstand. Maar na een ziekenhuisbezoek of revalidatie raken mensen vaak uit beeld. Dit blijkt uit het onderzoeksproject Casemanagement Hersenletsel binnen het VWS-programma Volwaardig leven, waarin ook MEE met casemanagers betrokken is in een pilot voor tijdige opvolging.

We denken niet snel aan de mogelijkheid van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en worden er niet vaak naar verwezen, ook al is er in Nederland veel aanbod van goede zorg en ondersteuning voor mensen met hersenletsel. Als mensen thuis het leven weer moeten oppakken en merken dat dit niet meer goed lukt, kunnen zij en hun naasten vaak moeilijk de juiste ondersteuning vinden als ze die nodig hebben. En soms pas jaren later – en een stempel van ‘verward persoon’, verlies van baan of gezin verder – de link leggen met niet-aanboren hersenletsel. Het ministerie van VWS erkent dit probleem en heeft daarom een pilot met casemanagers hersenletsel opgenomen in het programma ‘Volwaardig leven’ als één van de vijf pilots met onafhankelijke cliëntondersteuning.

Pleidooi voor meer opvolging

MEE pleit voor meer samenwerking in de keten als ‘linking pin’ tussen tijdig signaleren en preventie, bijvoorbeeld in de vorm van casemanagement. Ook na ontslag uit het ziekenhuis als gevolg van corona. Samen kunnen we ervoor zorgen dat we symptomen eerder herkennen en mensen sneller kunnen leiden naar passende hulp of zorg.

Meer informatie over het project Casemanagement Hersenletsel >

Ga met ons in gesprek >

Contact