Onderzoek impact Covid-19 op LVB-ers en laaggeletterden

MEE is gestart met een grootschalig onderzoek naar de impact van Covid-19 op laaggeletterden en mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Doel van dit onderzoek is om beter zicht te krijgen op de impact van de coronacrisis en de coronamaatregelen op deze doelgroepen en met deze informatie handelingsperspectieven te kunnen bieden aan professionals en gemeenten.

Hiervoor wordt gekeken naar:

  • in hoeverre de crisis en de landelijke maatregelen worden begrepen en opgevolgd,
  • de impact van de crisis en maatregelen op de mentale gezondheid.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door MEE Gelderse Poort in samenwerking met AMPHI, GGD’s Gelderland-Zuid en -Midden, Sterker op eigen benen, Radboud Universiteit en Pharos aan dit onderzoek.

Ontwikkelen vragenlijst

Op basis van de vragenlijst van het RIVM en de GGD die de invloed van de coronamaatregelen meet, is een nieuwe vragenlijst ontwikkeld. In samenwerking met experts en ervaringsdeskundigen is de vragenlijst herschreven waardoor deze beter aansluit op de doelgroep. De vragenlijst wordt via het, speciaal voor de doelgroep ontwikkelde, platform Crowdience aangeboden. Hierdoor wordt het invullen van de vragenlijst voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk gemaakt. De vragenlijst wordt de komende 1,5 jaar 3 keer uitgezet onder de doelgroep.

Eerste onderzoeksperiode

Vanaf 9 november tot 13 december 2020 kon de enquête voor het eerst ingevuld worden, in maart 2021 volgt de tweede onderzoeksperiode. De vragenlijst kon zelfstandig online ingevuld worden, of samen met een ondersteuner. De vragenlijst is bedoeld voor mensen met een LVB, mensen die moeilijk lerend zijn of mensen die door een andere reden taal minder goed begrijpen.

Kijk voor meer informatie op www.meegeldersepoort.nl.

Contact