Onderzoek naar bekendheid MEE

We zijn bij MEE continu op zoek naar hoe we onze bekendheid en onze dienstverlening nog verder kunnen verbeteren. Daarom willen we graag weten wat er goed gaat en wat er nog beter kan.

Om daar inzicht in te krijgen, starten we vanaf woensdag 28 oktober 2020 een onderzoek onder professionals van onze samenwerkingspartners. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau ZorgfocuZ.

Bent u werkzaam bij een organisatie die betrokken is bij MEE of dat zou kunnen zijn? Dan is de kans aanwezig dat we u per e-mail uitnodigen voor deelname aan dit onderzoek. We hopen dat u de tijd wilt nemen om aan dit onderzoek deel te nemen. Uw antwoorden zijn waardevolle informatie voor ons.

Contact