Proef met Hulpkaart op NS-stations Enschede en Hengelo

Er zijn mensen die soms tijdelijk de regie over hun leven kwijt raken en letterlijk of figuurlijk even ‘de weg kwijt zijn’. Door (te) veel prikkels of een stresssituatie kunnen deze mensen in paniek raken. Voor omstanders is het soms onduidelijk hoe zij het beste in deze situaties kunnen handelen.

Vaak is iemand wel in staat om op een rustig moment te benoemen waar behoefte aan is wanneer het mis gaat. Om mensen snel de hulp of zorg te kunnen bieden die zij op dat moment nodig hebben, is de NS gestart met een proef met de Hulpkaart op station Hengelo en Enschede.

Hulpkaart – voor als je er zelf geen woorden voor hebt

De Hulpkaart is een eenvoudig opvouwbaar kaartje ter grootte van een bankpas waarop staat wie de contactpersoon is en wat mensen die de kaart ontvangen wel of juist niet kunnen doen. Zo biedt de Hulpkaart de kaarthouder de mogelijkheid regie te houden in situaties waarin hij/zij zelf even geen woorden heeft, en geeft de Hulpkaart houvast aan mensen die een ander wel willen helpen, maar niet altijd weten hoe.

Partijen slaan handen ineen om Hulpkaart stap verder te brengen

De NS heeft de afgelopen tijd samen met Bureau Herstel van Mediant, MEE en VLOT (het Verbindend Landelijk OndersteuningsTeam van de VNG en de ministeries van VWS, BZK en JenV) de handen in een geslagen om ervoor te zorgen dat gestart kon worden met de proef op de Twentse stations met als uiteindelijk doel om de juiste hulp te kunnen bieden aan kwetsbare personen op de stations en overlast voor reizigers en personeel te verminderen.

De proef op de stations Enschede en Hengelo moet duidelijk maken of het vragen naar de Hulpkaart in minder acute situaties helpt om NS-medewerkers Veiligheid & Service meer handelingsperspectief te bieden en escalatie en inzet van de politie te voorkomen. Daarnaast hopen de partijen dat mede door deze proef (en ook andere initiatieven, zoals de recent gestarte publiekscampagne over de hulpkaart) een vliegwieleffect ontstaat op andere stations en bij andere organisaties waardoor de Hulpkaart verder wordt gebracht en geborgd.

Proef is van start

Inmiddels hebben de NS-medewerkers Veiligheid & Service deelgenomen aan een eerste bijeenkomst georganiseerd vanuit MEE om hen meer kennis over de Hulpkaart en handelingsperspectief te bieden tijdens situaties waarin een persoon afwijkend, opvallend en/of verward gedrag vertoont. Ten tijde van de proef staan medewerkers van Bureau Herstel klaar om letterlijk op de fiets te springen en mensen ter plekke te helpen bij het opstellen van een Hulpkaart en hen zo in toekomstige situaties de gelegenheid te geven om de regie te behouden.

Reizigers en personeel op de stations worden geattendeerd op de proef door een flyer en er kunnen visitekaartjes worden uitgedeeld als men interesse heeft om de Hulpkaart op een later moment op te stellen. Adviseurs vanuit VLOT leveren projectondersteuning bij de proef, bewaken de voortgang en zorgen voor concrete communicatieproducten, zoals een visuele procesplaat die de NS-medewerkers Veiligheid & Service helpt om uitvoering te geven aan de te nemen stappen in het proces.

Meer informatie

Meer weten over de Hulpkaart? Neem dan een kijkje op www.hulpkaart.nl waar onder andere een video staat met een toelichting over de Hulpkaart en het belang vanuit het perspectief van een ervaringsdeskundige. Meer weten over de proef? Neem contact op via Laura.Boelsma@ns.nl.

De proef is een samenwerking tussen NS , Bureau Herstel van Mediant, MEE en VLOT.

Contact