Professionals of vrijwilligers trainen bij MEE? Nog volop subsidiemogelijkheden in 2019

Gemeenten kunnen in 2019 tussen de €25.000 en €100.000 euro aan vergoeding aanvragen voor trainingen in het kader van het Actieprogramma Verward Gedrag. Professionals en vrijwilligers kunnen dankzij deze subsidie van ZonMW bijna gratis trainingen en opleidingen volgen bij MEE. Er zijn nog volop subsidiemogelijkheden voor gemeenten en organisaties die in 2019 willen investeren in een inclusieve samenleving.

Moeilijk om beperking te signaleren
Professionals en vrijwilligers komen in hun gemeente heel vaak in contact met mensen met een beperking. Uit onderzoek blijkt dat veel medewerkers bij gemeenten het lastig vinden om goed om te gaan met mensen die te maken hebben met psychiatrische en psychische problemen of een licht verstandelijke beperking. Ze vinden het moeilijk om beperkingen te herkennen en te signaleren, maar ook om vervolgens de juiste ondersteuning te bieden. Dit speelt bij medewerkers van gemeenten, maar ook bij veel vrijwilligers die zich in de gemeente inzetten voor een organisatie.

Eenmalige subsidie
Omdat gemeenten veel extra taken hebben gekregen de laatste jaren en daardoor weinig tijd en middelen hebben, verstrekt ZonMW eenmalig een subsidie voor het trainen en scholen van medewerkers en vrijwilligers. Het doel van de subsidie en het actieprogramma is  het stimuleren en faciliteren van projecten en initiatieven die bijdragen aan het realiseren van een lokale goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag en hun omgeving. Iedere gemeente kan tussen de €25.000 en €100.000 vergoeding aanvragen voor de trainingen. Hierdoor kunnen de trainingen bijna gratis worden aangeboden in de gemeente.

MEE erkende trainingspartner
MEE is door ZonMW geselecteerd als één van de erkende trainingspartners in Nederland die bij een subsidieaanvraag voor vergoeding in aanmerkingen komen. Bij MEE kunnen daardoor in 2019 zeven verschillende trainingen bijna gratis gevolgd worden door medewerkers en vrijwilligers.

  • Niet-zichtbare beperkingen en onbegrepen gedrag (kennis en vaardigheden, 3 dagdelen)
  • Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking (kennis en vaardigheden, 2 dagdelen)
  • Beleef LVB (beleving, 1 dagdeel)
  • Herkennen van en omgaan met mensen met autisme (kennis en vaardigheden, 2 dagdelen)
  • Beleef autisme (beleving, 1 dagdeel)
  • Herkennen van en omgaan met mensen met niet-aangeboren hersenletsel (kennis en vaardigheden, 2 dagdelen)
  • Licht verstandelijke beperking en GGZ-problematiek (kennis en vaardigheden, 1 dagdeel)
  • Licht verstandelijke beperking en GGZ-problematiek (kennis, e-learning)
  • Niet-zichtbare beperkingen beter in beeld (kennis, e-learning)

Gebruik maken van de subsidie
Gemeenten en organisaties die de subsidie willen aanvragen om hun medewerkers en/of vrijwilligers te trainen, kunnen hiervoor terecht bij MEE. MEE kan de aanvraag voor de subsidie samen met de gemeente indienen. Bent u geen gemeente, maar wel een organisatie die gebruik wil maken van de subsidie? MEE kan het verzoek voor de subsidieaanvraag samen met u bij de gemeente indienen, waarna de gemeente samen met MEE de aanvraag bij ZonMw kan indienen.

Kijk voor meer informatie over de beschikbare trainingen en beschikbare subsidies op de speciale subsidiepagina van MEE

Meer informatie?
Neem contact op met MEE via T 088 633 0 633 of maak gebruik van het contactformulier.

Contact