Regionale autismenetwerken landelijk op de kaart!

Lancering nationale website Autismenetwerken Nederland

 

Op 8 maart lanceerden 17 samenwerkende regionale autismenetwerken hun nieuwe website: www.autismenetwerkennederland.nl. Alle netwerken en contactgegevens zijn vanaf nu vindbaar op één overzichtelijke site. Van de kop van Groningen tot in het zuidelijkste puntje van Limburg; regionale autismenetwerken faciliteren ontmoeting en bundelen/delen kennis, kunde en ervaring op gebied van autisme. Deze autismenetwerken zijn opgezet vanuit MEE en de landelijke samenwerking wordt gecoördineerd door MEE NL.

Al sinds de oprichting van deze netwerken – rond 2005 – leveren ze een belangrijke bijdrage aan realistische beeldvorming van autisme, passende ondersteuning aan en inclusie van mensen met autisme op alle levensterreinen. Door de landelijke samenwerking worden kennis, ervaring, opbrengsten en vraagstukken vanuit de regionale autismenetwerken gedeeld, inzichtelijk gemaakt en gebundeld. Hiermee faciliteert en versterkt het landelijk netwerk de regionale autismenetwerken. De landelijke resultaten zijn op deze website te vinden bij de nieuwsberichten.

Beter vindbaar en nog meer kunnen betekenen in samenwerking
Nel Hofman, landelijk procesregisseur: “Er gebeurt ontzettend veel in de regionale netwerken, maar veel van ons werk gebeurt achter de schermen. Met deze frisse, moderne website kunnen we nog beter zichtbaar maken wat er in elke provincie gebeurt, en zijn de coördinatoren en lokale partijen beter vindbaar. Zo kunnen we nog meer betekenen in de beeldvorming over autisme, en het faciliteren van samenwerking tussen professionals in de zorg en onderwijssector. Uiteraard in actieve samenwerking mét ervaringsdeskundigen.”

Samenwerken in de keten 
Deze landelijke samenwerking met een concrete regierol voor MEE als inspirerend verbinder, is een mooi voorbeeld van onze visie op ketenaanpak. We hebben kennis en expertise op het thema ketenaanpak en samenwerking, in relatie tot mensen met een beperking. We geloven in doen. En hebben echte ‘kunners’ in huis. Die meedoen mogelijk maken. En meedoen mogelijk maken faciliteren. Door kennis en expertise te leveren. Nieuwe integrale concepten te ontwikkelen. Samenwerking aan te gaan in onderzoek en praktijk. En pilots en projecten op te zetten of verder uit te bouwen. Samen met partners. En ervaringsdeskundigen, de mensen om wie het gaat. Kijk voor meer informatie over ketenaanpak en samenwerking op: www.ketenaanpakmogelijkmaken.nl

 

 

 

Contact