Seksueel grensoverschrijdend gedrag: hoe ga je ermee om?

De uitzending van BOOS over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij medewerkers van The Voice maakte veel los. Duidelijk is, dat het een groot maatschappelijk probleem is dat overal voorkomt: ook in het onderwijs, de zorg, op straat of bij de zorgboerderij. MEE heeft uitgebreide expertise op dit terrein. We begeleiden slachtoffers zelf, leren kwetsbare inwoners (en hun ouders) hoe zij zich kunnen wapenen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en we trainen professionals in hoe zij met dit onderwerp omgaan. 

Kijk niet weg maar pak het aan

De uitzending maakt weer eens duidelijk hoe onzichtbaar maar aanwezig het probleem is. We roepen je dan ook op, als gemeente, onderwijsinstelling, zorginstelling of activiteitencentrum: kijk niet weg maar pak het aan! Iedereen heeft hierin een verantwoordelijkheid, vanuit de eigen rol.

Voor wie is ons aanbod?

  • MEE traint professionals zoals docenten, zorgverleners en begeleiders op activiteitencentra in hun contact met cliënten over seksualiteit en intimiteit.
  • MEE begeleidt kwetsbare mensen (en hun ouders) individueel en collectief, zoals jongeren en slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Wat kan MEE betekenen

Onze expertise is breed en ons aanbod is zowel individueel als collectief. Voorbeelden van specifiek aanbod rondom seksueel grensoverschrijdend gedrag:

  • Collectieve cursussen en gespreksgroepen, zoals Girls Talk / Boys Talk/Make a move.
  • Individuele trajecten: inwoners worden via gemeente of zorginstelling aangemeld voor een individueel traject over seksualiteit en intimiteit. Hierin krijgen zij inzicht in hun behoeften, mogelijkheden en grenzen en hoe hiermee om te gaan.
  • Voorlichting voor ouders over seksualiteit en grenzen in de opvoeding.
  • Trainingen aan professionals: denk aan het vergroten van kennis over en het herkennen van bijvoorbeeld seksueel overschrijdend gedrag, fysiek en via social media (zoals grooming).

Mogelijkheden bespreken of meer weten? Neem vooral contact op met Sylvia Swart, Business Development Manager: s.swart@meesamen.nl, 06 – 10 96 08 44. Of laat ons contact opnemen.

Samenwerken met MEE

Gebleken is dat kwetsbare mensen met een beperking vaker slachtoffer zijn van seksueel overschrijdend gedrag dan andere kwetsbare mensen. Juist omdat MEE zich erop richt dat mensen met een beperking volwaardig kunnen meedoen, heeft dit thema onze aandacht. Maar bouwen aan een samenleving waarin iedereen meedoet, dat doe je met elkaar. We hechten dan ook veel waarde aan de samenwerking met onze partners, die via onze dienstverlening meebouwen aan een inclusieve samenleving.

Contact