“SportMEE, dat zou iedere gemeente zichzelf moeten gunnen”

Lokale samenwerking en maatwerk is essentieel om inactieve mensen met een (verhoogd risico op) gezondheidsachterstand in beweging te brengen en houden. SportMEE doet dit al 12,5 jaar in Rotterdam, waarbij zij individueel sportadvies geven aan mensen met een beperking en hen persoonlijk begeleiden. Hiermee hebben zij het afgelopen jaar maar liefst 80% van alle aanmeldingen voor deze groep aan het bewegen gekregen. Deze succesvolle aanpak is aanleiding voor de voorzitter van NOC*NSF, Anneke van Zanen-Nieberg, om op 28 maart een werkbezoek te brengen aan Rotterdam.

Om zich te laten inspireren door de aanpak van SportMEE en deze met eigen ogen te zien, bracht Anneke van Zanen een bezoek aan tafeltennisvereniging Alexandria ’66 in Rotterdam. Deze ‘Sportplus’ club zet zich, mede met hulp van MEE, onder andere in voor mensen met een lichte verstandelijke beperking of chronische ziekte, zodat ook zij kunnen sporten en bewegen. Anneke van Zanen sprak daar onder meer met Saskia Meijer (voorzitter Alexandria’66), Karina van Schaik (beleidsadviseur Sport gemeente Rotterdam), Yvon van Houdt (directeur MEE NL) en Richard Scalzo (bestuurder van MEE Rotterdam Rijnmond).

De oplossing zit in de individuele begeleiding en de samenwerking

Jaarlijks leiden de consulenten van SportMEE ongeveer 1200 mensen met een beperking naar passende sport, waarvan 75% blijft sporten. Het draait daarbij om individuele begeleiding en samenwerking. De consulent van SportMEE brengt het netwerk in kaart van de persoon met een beperking, die wil gaan sporten. Hij of zij gaat in gesprek met alle partijen en zorgt ervoor dat er met elkaar en met de potentiële sporter stappen worden gezet, die ertoe leiden dat de deze daadwerkelijk gaat sporten.

MEE neemt mensen letterlijk bij de hand

Saskia Meijer over deze aanpak: “De consulenten van MEE nemen mensen letterlijk bij de hand mee naar de sportvereniging en verlagen daarmee daadwerkelijk de drempel om te gaan sporten. Dit is echt het verschil met andere maatschappelijke organisaties.”

Een voorbeeld hiervan is een sporter met een lichte verstandelijke beperking, die nu ruim een jaar bij Alexandria’66 tafeltennist. Hij vertelt aan Anneke van Zanen : “Ik ben geen sportman, maar moet wel aan mijn conditie werken. Via mijn begeleiding ben ik in contact gekomen met Niels van SportMEE. Naast sporten wilde ik ook graag in contact komen met andere mensen. Niels heeft me overgehaald door te zeggen: je gaat lekker bewegen en contacten opbouwen. En als je echt wilt stoppen, kan dat. De eerste keren waren erg zwaar. Als ik van het metrostation naar hier liep moest ik twee keer stoppen, omdat ik zo kortademig was. Nu loop ik in één keer door.”

Samenwerking met de gemeente

Richard Scalzo: “De gemeente Rotterdam heeft vroeg ingezet op inclusief sporten, waardoor we nu van een goede infrastructuur kunnen profiteren. Hierdoor zijn we als MEE Rotterdam Rijnmond in staat om een groot netwerk met sportverenigingen en maatschappelijke organisaties op te bouwen. Samenwerking met de gemeente en lokale partijen zoals in Rotterdam het Sportbedrijf en Rotterdam Sportsupport is hierbij essentieel.”

Karina van Schaik somt drie redenen op waarom de gemeente Rotterdam SportMEE zo belangrijk vindt: “Ten eerste de begeleiding van mensen met een beperking naar sport. Ten tweede de expertise van MEE over wat mensen met een beperking nodig hebben en de kennis over wat sportverenigingen te bieden hebben. En ten derde de signaleringsfunctie van SportMEE ter verbetering van sporttrajecten of sportfaciliteiten. Juist vanwege de expertise van MEE, nemen we die signalen zeer serieus.”

Yvon van Houdt: “Mijn droom is dat iedereen de mogelijkheid heeft om te sporten en te bewegen, dus ook mensen met een beperking. Wat zou het daarom fantastisch zijn als alle gemeentes het model van Rotterdam zouden overnemen.”

Anneke van Zanen vindt het ontzettend mooi om te zien dat de inspanningen, die ervoor nodig zijn om deze groep mensen ook aan het sporten te krijgen, zoveel waarde heeft. “De professionele begeleiding van MEE en de samenwerking van sport en zorg laat hiermee zien hoe belangrijk dit is op weg naar een energiek Nederland. Ik vind het concept SportMEE heel mooi, dat zou iedere zichzelf respecterende gemeente zichzelf moeten gunnen.”

Huidige samenwerking NOC*NSF en MEE NL

NOC*NSF en MEE werken vanuit het Nationaal Sportakkoord samen in de Alliantie Sporten en Bewegen voor Iedereen. Het doel van de alliantie is organisaties in de sport bewust maken van de mogelijkheden en belemmeringen die er vanwege iemands beperking, leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie zijn om te gaan sporten en bewegen.

Binnen het project ‘Meer mensen in beweging (MMIB) via samenwerking Sport en Zorg’ is er volop aandacht voor deze persoonlijke adviesvorm van ‘warme toeleiding’ en zet NOC*NSF de expertise van de MEE in binnen de lokale pilots van dit project.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie en voorbeelden op: www.meevoormij.nl/gezond-leven/

Contact