Stop de tweedeling in cliëntondersteuning

MEE NL roept de Tweede Kamer op werk te maken van domeinoverstijgende cliëntondersteuning. Drempelloze toegang tot cliëntondersteuning kan dure zorg voorkomen, draagt bij aan onderling begrip tussen cliënten en zorgaanbieders en zorgt zo écht voor de juiste zorg op de juiste plaats. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de langdurige zorg.

MEE NL-directeur Yvon van Houdt: “Onafhankelijke cliëntondersteuning wordt aangeboden vanuit of de Wlz of vanuit de Wmo. Deze tweedeling is niet langer houdbaar. Hulp- en ondersteuningsvragen hebben namelijk vrijwel zonder uitzondering te maken met meerdere wetten. Om daadwerkelijk levensbrede én levenslange cliëntondersteuning te kunnen bieden, moet deze daarom domeinoverstijgend zijn.”

Andere adviezen van MEE NL aan de Tweede Kamer

 • Zorg voor een reëel budget voor cliëntondersteuning
  De vraag naar cliëntondersteuning blijkt in de praktijk groter dan vooraf wordt afgesproken. Deze budgetten moeten reëel worden toegekend.
 • Laat zorgkantoren intensiever samenwerken met onafhankelijke cliëntondersteuners
  Minister De Jonge wil dat zorgkantoren zich meer gaan ontwikkelen als zorgregisseur. De formele rollen (inkoop en toewijzing) maken echter dat zorgkantoren niet volledig onafhankelijk de cliënt kunnen bijstaan in zijn of haar zoektocht naar passende zorg. MEE NL pleit er daarom voor om in plaats daarvan te zorgen voor een intensievere samenwerking van zorgkantoren met onafhankelijke cliëntondersteuners.
 • Zorg dat vernieuwende vormen van zorg en ondersteuning voor mensen met complexe zorgvragen zo snel mogelijk structureel geborgd worden
  Uit de voortgangsrapportage van ‘Volwaardig Leven’ blijkt dat mensen met een complexe zorgvraag een grote behoefte hebben aan domeinoverstijgende cliëntondersteuning gedurende langere periode, zoals de copiloten voor mensen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen en hun naasten. MEE NL roept de Tweede Kamer op om de voorbereiding voor besluitvorming hierover direct te starten, zodat er geen vertraging optreedt in de broodnodige ondersteuning van deze mensen na afronding van het programma Volwaardig Leven.
 • Financier de ondersteuning bij het aanvragen van Wlz-indicaties via de Wlz
  MEE NL constateert dat het voor veel cliënten onduidelijk is over hoe ze een Wlz-indicatie moeten aanvragen en wat het nut is van een herindicatie. Dit leidt tot onnodig veel afwijzingen en daarmee tot onnodig veel werk voor zowel het CIZ als cliënten. Goede begeleiding bij de aanvraag door een cliëntondersteuner kan dat voorkomen. De financiering hiervan is via de Wmo belegd bij de gemeente, die dit verschillend interpreteren en uitvoeren. MEE NL adviseert de Tweede Kamer daarom om de cliëntondersteuning bij de Wlz-aanvraag te financieren vanuit de Wlz.

Contact