Toolbox MEE kan woningcorporaties helpen bij huurders met verward gedrag

Landelijk neemt het aantal meldingen van verwarde personen steeds meer toe. Ook woningcorporaties krijgen steeds vaker te maken met verward gedrag bij hun huurders. Aedes, de vereniging van woningcorporaties, wil dat gemeenten de problemen lokaal aanpakken en daarbij hun regierol pakken. Dat heeft de vereniging gezegd na het verschijnen van het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV). MEE juicht het toe dat gemeenten, woningcorporaties en anderen dit probleem integraal willen oppakken.

Signalerende rol corporaties bij verward gedrag
De Onderzoeksraad voor de Veiligheid publiceerde in april 2019 een rapport waarin staat dat zorgverleners vaak niet goed op de hoogte zijn van het gevaar van patiënten met een ernstige psychische aandoening voor zichzelf en hun omgeving. Er moet beter worden samengewerkt tussen verschillende partijen om de risico’s goed te kunnen inschatten. Ook constateert de onderzoeksraad dat de begeleiding van kwetsbare bewoners door gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties soms tekortschiet. Aedes herkent de uitkomsten uit dit onderzoek en ziet ook voor woningcorporaties een belangrijke rol. “Corporaties kunnen signalen die zij krijgen van omwonenden, doorgeven aan deze partijen. Aedes ondersteunt corporatiemedewerkers om deze rol goed te kunnen invullen” schrijft de vereniging van woningcorporaties naar aanleiding van het OVV-rapport.

Signalen leren herkennen
Om signalen van verward gedrag te herkennen kan MEE bij woningcorporaties, gemeenten en andere partijen een belangrijke rol spelen door kennis te delen. MEE heeft met samenwerkingspartners een aantal tools opgezet voor professionals die beroepshalve te maken hebben met mensen die verward gedrag vertonen. Het gaat hierbij om tools die op een laagdrempelige manier kennis en vaardigheden vergroot voor het omgaan met mensen die verward gedrag vertonen als gevolg van een niet-zichtbare beperking. Dit draagt eraan bij dat situaties minder snel escaleren en dat personen met verward gedrag uiteindelijk met meer begrip worden bejegend en minder worden gestigmatiseerd.

Veel onbegrip over, maar ook bij verwarde mensen
Het opdoen van meer kennis over verward gedrag is volgens MEE belangrijk voor de vele samenwerkingspartners. Vaak wordt de oorzaak van verward gedrag direct gelinkt aan een psychische aandoening. Maar in de praktijk is dit bij slechts 30% van personen met verward gedrag het geval. Veel vaker leidt een licht verstandelijke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel tot verward gedrag. Deze mensen worden niet altijd goed begrepen, of zij begrijpen de ‘buitenwereld’ niet altijd.

Toolbox verward gedrag en niet-zichtbare beperkingen
Om professionals te ondersteunen bij het vraagstuk verward gedrag heeft MEE de toolbox verward gedrag en niet-zichtbare beperkingen opgesteld. In deze toolbox zijn gratis tools te vinden voor beleidsmakers en andere professionals, zoals onderzoeksrapporten en position papers tot praktische checklists, persona’s van mensen met verward gedrag en herkenningskaarten. Ook kan mee ondersteunen door het aanbieden e-learnings en trainingen of het inzetten van ervaringsdeskundigen.

Ga voor meer informatie direct naar de toolbox verward gedrag of neem contact op met onze projectleider via 088 633 0 633 of het contactformulier.

Contact