Toolkit met infosheets over (de organisatie van ) Vroeghulp in jouw gemeente

Uit resultaten van de quickscan over Vroeghulp in Nederland die onlangs werden gelanceerd, hebben we geconstateerd dat het overgrote deel van de gemeenten niet weet hoe groot de doelgroep van Vroeghulp is en dat ook meer dan de helft niet weet hoeveel kinderen hiervan Vroeghulp ontvangen. Ook is er vaak onduidelijkheid over hoe de financiering geregeld is. Om Vroeghulp en integraal samenwerken voor het jonge kind te ondersteunen, ontwikkelden het landelijke coördinatieteam diverse infosheets voor gemeenten en professionals.

In 2011 is het plan Vroeg, Voortdurend, Integraal opgesteld waarin Integrale Vroeghulp is opgezet in 7 bouwstenen. De invoering van de Jeugdwet per 2015 heeft tot veel veranderingen geleid binnen de zorg aan het jonge kind. Veranderingen binnen de zorg aan het jonge kind hebben ons geleerd dat er nu een noodzaak is om 3 van deze 7 bouwstenen steviger te positioneren en benadrukken. Het gaat om: 1) De coördinatie van het ketennetwerk jong kind, 2) Multidisciplinair overleg en advies en 3) Trajectbegeleiding. De volgende infosheets zijn beschikbaar:

Bekijk een overzicht met alle infosheets >

Contact