Website helpt gemeente toegankelijker te worden voor mensen met een lichte verstandelijke beperking

Toezicht Sociaal Domein van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport  heeft samen met de Stichting Leer Zelf Online de website toegangsociaaldomein.nl ontwikkeld. Deze website helpt  gemeenten de toegang tot het sociaal domein eenvoudiger te maken voor mensen met een lichte verstandelijke beperking.

Op basis van zes punten laat de site zien wat mensen met een lichte verstandelijke beperking belangrijk vinden, wat hun ervaringen zijn en hoe de dienstverlening beter kan dankzij handige tips en hulpmiddelen. Voor gemeenten is het een handreiking om de toegang tot het sociaal domein voor mensen met een licht verstandelijke beperking te verbeteren.

Hulp
Sinds 2015 is de gemeente de plaats geworden waar inwoners hulp kunnen vragen in het sociaal domein. Onder het sociaal domein valt bijvoorbeeld hulp in het huishouden of bij het vinden van werk. Ook hulp bij schulden of steun bij het opvoeden van kinderen horen hierbij. Deze hulp is voor mensen die het lastig vinden om dit zelf te doen. En ze hebben ook niet altijd iemand die ze daarbij kan helpen. Dit geldt zeker voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Voor hen is makkelijke toegang een noodzaak.

Onderzoek
Toezicht Sociaal Domein onderzocht in vijf gemeenten hoe makkelijk mensen met een licht verstandelijke beperking toegang hebben tot deze hulp. Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben meegewerkt aan dit onderzoek. Ze zijn als mystery guest op pad gegaan met hulpvragen. Hier zijn zes belangrijke punten en tips uitgekomen die zorgen voor een makkelijke toegang.

Cursussen & trainingen
MEE wordt op toegangsociaaldomein.nl genoemd als één van de partijen om een training/cursus te volgen rond herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking. Klik hier voor meer informatie over onze cursussen & trainingen.

Contact